«АБАЙ, БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА И МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ».

14 Июня 2019 0 163

   На казахском, русском и английском языках в свет вышла новая большая книга «АБАЙ,  БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА  И МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ». Автор этой книги Оразалы Сабден-известный ученый, общественный деятель, академик и лауреат Государственной премии РК.

   Заповеди Абая Кунанбаева уже два века направляют человечество на духовные ценности. Абай стал символом свободы слова и мысли. В книге даются мысли автора по решению проблем в XXI веке, которые поднимал Абай два века назад и которые актуальны до сих пор.  Феномен великого Абая, его духовный интеллект и мысли знают, чтят, признают и любят и малые, и старшие, богатые и бедные. А на деле возникает вопрос: почему одни следуют законам нравственности, а другие нет. Настало время разумного выбора жизненных ценностей.  В этой книге Вы можете найти ответы на многие важные вопросы, которые поднимал Абай и которые актуальны и ныне. Миссия этой книги иная, методы подачи новые. В виде постмодернизма сделана попытка ответить на новые вызовы современности и показать пути их решений. Каждое слово в «15 словах размышлений» состоит из двух частей. Первая: Чего добились? Какова ситуация на сегодня? Вторая: Дать ответы и механизмы решения этих вопросов. Благодаря этому показать народу Казахстана пути достижения уровня высокой цивилизации.

 

В книге даны 10 концептуальных идей и проектов, посвещенные к новой мировой цивилизации и переходу 7-й формации. Книга состоят из 3-х разделов: І раздел - Абай и будущее Казахстана, ІІ раздел - Великие исторические личности Тюркской цивилизации. Предлагаются идеи и механизмы придания нового импульса к возрождению Тюркского мира, в частности Панорама музей истории тюркских народов. ІІІ раздел посвящен эволюции и будущей цивилизации. На основе 8-ми приоритетных направлений (мировая религия, философия, наука и НТП, пассионарство, государственные устройства, гражданское обществе ренессанство в области культуры) изложены переход к 7-ой формации т.е. к интегрально-инновационному обществу.

Предлагается мировые и международые проекты:

  •  
  • Концепция будущего;
  • Новая парадигма управления общественным строем на основе 5-ной спирали;
  • Метод определения регулятора мировой валюты;
  • Бизнес как драйвер развития экономики;
  • Духовно-технологический кластер «Туркестан»;
  • Гуманизация общества и мировая безопасность.

 

Книга опубликована в г.Лондоне с участием автора, презентована в Кембриджском университете. По сведению издателей книга продается в 13 развитых странах и направлена в 200 ТОП университетов мира.

 

Таяуда «АБАЙ, ҚАЗАҚСТАННЫҢ БОЛАШАҒЫ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК ЦИВИЛИЗАЦИЯ» атты кітап қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көрді. Еңбектің авторы белгілі ғалым, қоғам қайраткері, академик, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері Оразалы Сәбден.

ХХІ ғасырдағы жаһандану процесі мен жаңа сын-қатерлер жағдайында автор өз оқырмандарына ой-пікірлерін ұсынып: әлемге жаңа көзқараспен қарауға және инновациялық серпін жасауға, әлемдік өркениеттің дамуын эволюциялық, әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан талдауға шақырады.

      Халқымыздың дана да дара кемеңгері, данышпан ақыны, әрі ұлы ойшылы – Абай Құнанбайұлының шығармалары мен қара сөздері қазақ халқын, жалпы адамзат баласын екі ғасырдан бері рухани құндылықтарға жетелеуде. Бұл еңбекте Абайдың ой-тұжырымдарын ертеңгі ізгілендіру қоғамын құруға, оның моральдық кодексін жасауға пайдалану әрекеттері көрініс тапқан. Қазақ елін алға жетелейтін құндылықтардың тетіктері мен тың пікірлер берілген, болашаққа бағыттайтын жол мен жобалар да бар.

          Біз Абайға қайта бет бұрып, оның туындыларынан ақиқат пен шындықты, оның толық адамынан ар-ұят, намыс пен мейірімділікті алып, өзімізді өзгертуге, рухани  жан дүниемізді түзетуге бет алсақ  дейді автор. Әр сөздің мазмұны екі бөліктен тұрады. Біріншісі: «Мəселенің қазіргі жағдайы қалай?», «екіншісі: «не істеу керек, қалай шешу керек, тетігі қайда?» деген сұраққа жауап іздеп, ұсыныстар беру – қиынның қиыны. Бұл кітаптың ерекшелігі – ол халықаралық деңгейде жаңа постмодернизм тәсілінде бүгін мен болашақтың өзекті сұрақтарына жауап беріп, оларды қалай іске асыру жолдары жазылған. Соның арқасында Қазақстанды, яғни Қазақ елін жаңа өркениетке, ізгілендіру қоғамына көтеру- автордың негізгі мақсаты. Атап айтқанда: әлеуметтік экономика, рухани-мәдени, ғылыми-технологиялық революция, экология, ғарышты игеру, қауіпсіздік туралы. Кітапқа академиктердің, мамандардың пікірлері берілген. Оның ішінде Нобель сыйлығының иегері де бар.

Бұл кітапта жаңа әлемдік өркениетке, 7-ші формацияға өтуге арналған академиктің 10-шақты концептуалды идеялары мен жобалары берілген. Кітап 3 бөлімнен тұрады. 1. Абай әлемінің Қазақстанның жаңа өркениетке өтуге септігі (автордың 15 сөзінде берілген). Оның ішінде Абайдың «Толық Адам» философиялық ілімін іске асыру (І бөлім). 2. Түркі империясының дамуына елеулі үлес қосқан тарихи тұлғалар (30) туралы қысқаша мәлімет. Түркі әлемінің қайта жаңғыруына серпіліс беру идеясы, оның тетіктері. Түрік халықтары тарихы атты  көркем суретті панорама (ІІ бөлім). 3. Әлемдік цивилизацияға серпіліс берген ұлы тұлғалар (континенттер бойынша 70 тұлға, ІІІ бөлім). 4. Эволюциялық даму және әлемдік өркениеттің 8 басым бағыттары бойынша (әлемдік діндер, философия, Ғылым және ҒТП, пассионарлық, мемлекет құрылымы, азаматтық қоғам, мәдени-ренессанс) 7-ші формацияға интегралды-инновациялық қоғамға өту жолы.

Әлемдік жобалар ұсынылады:

5. ХХІ ғасырдағы келешектің концепциясы.

6. Әлемдік валютаны реттеудің әдісі.

7. Кәсіпкерлікті үдемелі дамыту Қазақстан экономикасының өзегі.

8. Түркістанды рухани астана жасау. Ұлы Жібек жолында рухани-технологиялық кластерін құру.

9. Қоғамды ізгілендіру және әлемдік қауіпсіздік.

10. Жаңа қоғамды 5-тік спиралмен басқарудың парадигмасы.

Кітап Лондонда баспадан шықты, Кембридж университетінде автордың қатысуымен презентациядан өтті. Баспаның дерегі бойынша қазір әлемнің 13 дамыған мемлекеттерде сатылуда, 200 ТОП университеттерге жіберілді.

Оқырмандар кітап магазиндерінен алуға болады. Тел: +77778251062 Олжас.    osabden@mail.ru


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдых на озере Алаколь в кемпенге «Туран-экспресс тур»!

Открылся Кемпинг «Туран-экспресс тур», оз. Алаколь. Алматинская область пос. Акчи правый берег. Охраняемая территория 1,5 га. Первый уровень .

Здоровое будущее нации

1 мая на стадионе «Динамо», прошло ежегодное республиканское, патриотическое военно-спортивное мероприятие «RYH –MARAFON».

«Алтын-Эмель» - акция «Чистый берег».

14 мая в Национальном природном парке «Алтын-Эмель» в рамках всемирного экологического движения «Марш парков 2019», прошла акция «Чистый берег».

Ошибка!

Kohana_Exception [ 0 ]:Untrusted host turantv.kz. If you trust turantv.kz, add it to the trusted hosts in the `url` config file.

Венруться назад

Федерация спортивного рыболовства РК

Сейчас в эфире

Телепрограмма

Наши партнеры

Instagram